خرید خانه در ترکیه
اقامت ترکیه از طریق خرید ملک

اقامت ترکیه از طریق خرید ملک

اقامت ترکیه از طریق خرید ملک منظور از اقامت در ترکیه، دریافت اقامت موقت یا دائم در این کشور است. اقامت موقت به شما اجازه می‌دهد که به مدت حداکثر ۲ سال در ترکیه اقامت کنید، اما اقامت دائم به شما اجازه می‌دهد که به عنوان یک ترکیه‌ای و با تمامی حقوق یک شهروند ترکیه، […]